احداث شهرک بهار نارنج

کارفرما :  شهرک بهار نارنج

مشاور :  شهرک بهار نارنج

محل اجرا : محمود آباد - مازندران

 

مختصری از پروژه :

                این پروژه شامل اجرای کامل  یک شهرک بوده است. عملیات پروژه شامل خاکبرداری و آماده سازی سایت ،

                 اجرای سد بتنی جهت جلوگیری از امواج آب دریا ، اجرای ساختمانها ، اجرای زیر ساختها شامل آسفالت کامل شهرک

                 ، تاسیسات برقی ، فاضلاب و آبرسانی و محوطه سازی بوده است. ساختمانها شامل ساختمانهای مسکونی ،

                 مجتمع های ورزشی و مجتمع های تفریحی بوده است.